Ważne doniesienia dotyczące 15. emerytury: Czy dodatkowy zastrzyk finansowy dla seniorów jest na horyzoncie?

W ostatnich dniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał wypłaty dodatkowego świadczenia emerytalnego. Cała procedura przebiegła sprawnie, z beneficjentami dzieląc się łączną sumą około 17,5 mld zł.\

Fot. Kraków w Pigułce

Jak wynika z danych ZUS, 80% świadczeniobiorców, w tym odbiorców dodatkowego świadczenia, korzysta z wypłat bezpośrednio na konto bankowe.

Dodatkowe świadczenie wypłacane było osobom uprawnionym do emerytury, renty czy innych długoterminowych świadczeń z ZUS na koniec sierpnia. Beneficjenci, którzy otrzymują świadczenia nieprzekraczające 2900 zł brutto, mogli liczyć na czternastą emeryturę w wysokości 2650 zł brutto. Dla wyższych kwot obowiązywała reguła „złotówka za złotówkę”.

Otrzymane świadczenie było obciążone 9-procentową składką zdrowotną oraz zaliczką na podatek dochodowy. Mimo tego, dodatkowe świadczenie było chronione przed innymi potrąceniami, takimi jak egzekucje komornicze, i nie wpływało na kwalifikację do innych form wsparcia społecznego.

Niemniej jednak, wiele osób zastanawia się, czy w 2023 roku można spodziewać się wypłaty 15. emerytury. Jak wynika z ostatnich doniesień, rząd nie planuje takiego świadczenia w bieżącym roku.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed, w rozmowie z „Super Ekspres” wykluczył taką możliwość. Zamiast tego, minister Szwed wskazał na kwotę wolną od podatku jako formę wsparcia dla emerytów. Dzięki niej co miesiąc w kieszeniach emerytów pozostaje więcej pieniędzy, co według wiceministra jest pewnego rodzaju ekwiwalentem dla brakującej 15. emerytury.

Decyzja rządu spotka się z pewnością z różnymi reakcjami społeczeństwa, ale podkreślenie znaczenia kwoty wolnej od podatku dla emerytów jest ważnym argumentem w tej debacie. Czas pokaże, jakie kroki zostaną podjęte w przyszłości w kwestii dodatkowych świadczeń dla seniorów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]