Gdy trudności przytłaczają: 3100 zł miesięcznie dla każdego potrzebującego

Jeśli źle się czujesz i zbliża się moment wyczerpania twojego zasiłku chorobowego, istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie w formie świadczenia rehabilitacyjnego, które od lipca stało się bardziej korzystne. Wszystkie formalności związane z wnioskiem trzeba załatwić w ZUS.

Fot. Pixabay

Po upływie 33 dni korzystania z zasiłku chorobowego finansowanego przez pracodawcę, pracownik ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Długość trwania tego zasiłku wynosi 182 dni, a w sytuacji chorób takich jak gruźlica lub ciąża – 270 dni.

Czasami jednak stan zdrowia pracownika wymaga dłuższego okresu wypoczynku. W takiej sytuacji można skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, które jest dostępne przez kolejny rok.

Początkowe trzy miesiące tego świadczenia wynoszą 90% zasiłku chorobowego. W kolejnych 9 miesiącach kwota spada do 75%. Wyjątek stanowią przyszłe mamy, które otrzymują pełne 100%. Minimalna wartość świadczenia nie może spaść poniżej płacy minimalnej pomniejszonej o ok. 13%. Choć do lipca minimalna kwota wynosiła 3011,52 zł, to od tego miesiąca wzrosła do 3106,44 zł.

Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba wypełnić formularz ZNp-7 i dołączyć zaopiniowanie od lekarza orzecznika oraz informacje zawodowe od pracodawcy. Gotowe dokumenty należy dostarczyć do ZUS osobiście lub za pośrednictwem PUE ZUS. Decyzja podejmowana jest w ciągu 60 dni, więc warto złożyć wniosek odpowiednio wcześnie, jeszcze przed zakończeniem okresu zasiłku chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]