Kto kwalifikuje się do miesięcznego wsparcia 1445 zł od ZUS?

W Polsce istnieje możliwość uzyskania renty socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla osób, które nie są w stanie pracować. Ostatnio podano, że kwota tego świadczenia może sięgnąć 1445 zł miesięcznie dla tych, którzy spełniają odpowiednie warunki. Ale czy osoby z zagranicy mogą liczyć na to wsparcie?

Fot. Kraków w Pigułce

Jeśli jesteś obywatelem innego kraju i chciałbyś ubiegać się o polską rentę socjalną, musisz spełnić konkretne warunki związane z twoim pobytem w Polsce:

Karta pobytu z dopiskiem „dostęp do rynku pracy”: Posiadanie takiej karty uprawnia do podjęcia zatrudnienia w Polsce, co równocześnie otwiera drogę do skorzystania z niektórych świadczeń społecznych.

Przebywanie w Polsce: By móc ubiegać się o rentę, musisz posiadać jedno z poniższych uprawnień czy statusów:

zezwolenie na stały pobyt, status uchodźcy czy ochrony uzupełniającej, zezwolenie na długoletni pobyt rezydenta UE, prawo do pobytu lub stałego pobytu jako obywatel lub członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarii. Należy podkreślić, że spełnienie wymogów związanych z pobytem to jedynie część wymagań. Kandydaci do renty socjalnej muszą również spełniać inne kryteria, w tym te związane z niezdolnością do pracy.

Reasumując, obywatele z innych krajów przebywający w Polsce mogą ubiegać się o rentę socjalną, jeśli spełniają określone warunki pobytowe oraz inne kryteria. W takim przypadku mogą otrzymać wsparcie w formie renty socjalnej w wysokości 1445 zł miesięcznie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]