Skarbówka na straży finansów: Masowe kontrole w całej Polsce

Nowe regulacje mają na celu umożliwienie dokładniejszego nadzoru nad firmami przez Urzędy Skarbowe bez konieczności odwiedzin w siedzibie danego przedsiębiorstwa. Osoby korzystające z platform zakupowych online, takich jak Allegro, OLX czy Vinted, również doświadczą skutków tych zmian.

Fot. Kraków w Pigułce

Aktualnie, kontrole skarbowe są realizowane wybiórczo. Proces kontrolny rozpoczyna się od informowania podatnika o zbliżającej się kontroli. Kontroler skarbowy dokładnie analizuje dokumenty finansowe, w tym księgi rachunkowe i zeznania podatkowe, a w razie potrzeby przeprowadza rozmowy z pracownikami przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu audytu, oceniana jest zgodność działań podatnika z obowiązującym prawem podatkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, tworzony jest raport, który może skutkować korektami podatkowymi lub nałożeniem sankcji. Podatnik ma prawo zapoznać się z wynikami audytu i odpowiedzieć na nie. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, kontroler podejmuje odpowiednie działania, które mogą skutkować odzyskaniem należnych podatków czy podjęciem innych działań prawnych.

Audytorzy mają dostęp do kont bankowych podatników, co sprzyja efektywności kontroli. Jednak od przyszłego roku tylko nieliczni będą mogli unikać takiego nadzoru.

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma na celu wzmocnienie systemu podatkowego. System ten zostanie wdrożony 1 lipca 2024 roku, umożliwiając tworzenie, magazynowanie oraz wysyłanie faktur elektronicznych. Nowa technologia uczyni kontrole bardziej skutecznymi, co zredukuje możliwość popełnienia oszustw.

Jednakże korzystanie z KSeF będzie wymagało specjalnego oprogramowania. Ewentualne błędy w fakturach mogą skutkować sankcjami finansowymi. Kary za wystawianie faktur poza systemem mogą być surowe, osiągając nawet 100% wartości podatku z faktury lub 18,7% jej łącznej wartości. Specjaliści obawiają się, że problemy techniczne mogą prowadzić do błędów w wystawianiu faktur, skutkujących nałożeniem kar.

Platformy zakupowe online, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, będą musiały dostosować się do nowych regulacji, które wprowadzają obowiązek rejestracji i raportowania dla większych sprzedawców. Zgodnie z dyrektywą DAC7, więksi sprzedawcy online będą musieli rejestrować się i odprowadzać podatki. Tymczasem mniejsi sprzedawcy, dokonujący mniej niż 30 transakcji lub o wartości sprzedaży poniżej 2 tys. euro, nie będą musieli tego robić.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]