ZUS wypłaca 600 zł: Dowiedz się, czy jesteś uprawniony do bonusu

Dodatek aktywizacyjny to forma wsparcia finansowego dla osób, które nie mają zatrudnienia, zarejestrowały się w urzędzie pracy, spełniają warunki otrzymywania zasiłku i decydują się pracować albo na zasadach samozatrudnienia albo zgodnie z rekomendacją urzędu.

Fot. Kraków w Pigułce

Aby otrzymać taki dodatek, trzeba spełnić jeden z poniższych kryteriów:

  1. Być osobą bezrobotną z uprawnieniami do zasiłku i autonomicznie podjąć się pracy.
  2. Podjąć zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin na podstawie skierowania od urzędu pracy, przy zarobkach poniżej minimalnej płacy.

Wysokość wsparcia jest uzależniona od konkretnej sytuacji beneficjenta:

  • Osoby bezrobotne, które same znalazły pracę, mają prawo do dodatku przez połowę okresu, w którym przysługiwałby im zasiłek. Wysokość wsparcia to maksymalnie 50% zasiłku dla bezrobotnych.
  • Osoby zatrudnione na podstawie wskazówki urzędu otrzymują wsparcie przez czas, w którym przysługuje im zasiłek. Wysokość dodatku jest obliczana jako różnica między płacą minimalną a faktycznym wynagrodzeniem, ale nie może przekroczyć 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Aby ubiegać się o dodatek, konieczne jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie pracy i przedstawienie dowodu podjęcia zatrudnienia.

Jest kilka sytuacji, które uniemożliwiają uzyskanie dodatku aktywizacyjnego:

  • Podjęcie pracy w ramach robót publicznych czy interwencyjnych, proponowanej przez urząd.
  • Powrót do pracy u pracodawcy, u którego się pracowało przed rejestracją jako osoba bezrobotna.
  • Znalezienie zatrudnienia za granicą u pracodawcy z innego państwa.
  • Pobyt na urlopie bez wynagrodzenia.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]