Ostatnie wieści na temat 15. emerytury: Czy dodatkowe pieniądze trafią do portfeli seniorów?

We wrześniu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał wypłaty dodatkowego, czternastego świadczenia emerytalnego. Łącznie na konta emerytów i rencistów przekazano sumę blisko 17,5 mld zł. Cały proces wypłat odbył się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, gwarantując terminowość i sprawność w przekazywaniu środków. Aż 80% świadczeniobiorców otrzymało swoje środki bezpośrednio na konto bankowe.

Fot. Kraków w Pigułce

Osoby, które były uprawnione do świadczeń z ZUS na koniec sierpnia, otrzymały to dodatkowe wsparcie. W przypadku rent rodzinnych środki były dzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkimi beneficjentami. Czternaste świadczenie, w wysokości 2650 zł brutto, było przyznawane tym, których regularne świadczenia nie przekraczały kwoty 2900 zł brutto.

Wśród beneficjentów pojawiały się jednak pytania dotyczące kolejnej, 15. emerytury w roku 2023. Odpowiedź na te spekulacje przyniósł wiceminister rodziny i polityki społecznej, Stanisław Szwed.

W rozmowie dla „Super Ekspresu” wiceminister wykluczył możliwość wypłaty 15. emerytury w bieżącym roku. Zasugerował jednocześnie, że pewnym zamiennikiem dodatkowego świadczenia jest kwota wolna od podatku. Dzięki temu rozwiązaniu emeryci każdego miesiąca mogą cieszyć się większymi środkami w swoich portfelach.

Kwota wolna od podatku stanowi ulgę dla wielu emerytów, pozwalając im zachować więcej swoich regularnych świadczeń. W obliczu braku dodatkowej emerytury, taka ulga z pewnością przynosi pocieszenie dla wielu seniorów.

Niemniej jednak, decyzja o nieprzyznawaniu 15. emerytury w 2023 roku z pewnością wywoła wiele dyskusji wśród obywateli. Dla wielu osób dodatkowe świadczenie było ważnym wsparciem, szczególnie w obliczu rosnących cen i wyzwań gospodarczych. Warto śledzić kolejne decyzje rządu w tej sprawie oraz ewentualne zmiany w polityce społecznej kraju.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]