ZUS potwierdza: Pieniądze przelane do obywateli Polski. Zaloguj się i sprawdź! [03.10.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał wypłaty dodatkowego świadczenia emerytalnego we wrześniu 2023 r., przekazując emerytom i rencistom łączną sumę około 17,5 mld zł.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z ustalonym planem, ZUS przeprowadził cały proces wypłat bez zakłóceń, gwarantując terminowość w przekazywaniu pieniędzy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zanotował, że aż 80% świadczeniobiorców, w tym odbiorców dodatkowego świadczenia, korzysta z wypłat bezpośrednio na konto bankowe.

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby uprawnione do emerytury, renty czy innych długoterminowych świadczeń z ZUS na koniec sierpnia. Przysługuje im jedynie jedno takie dodatkowe świadczenie, a w sytuacji renty rodzinnej jest ono dzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkich beneficjentów.

Nie otrzymają dodatkowego świadczenia ci, których świadczenie było wstrzymane w dniu oceny uprawnień, na przykład z powodu przekroczenia limitu dochodów.

Wysokość czternastej emerytury to 2650 zł brutto dla tych, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. Dla wyższych kwot obowiązuje reguła „złotówka za złotówkę”.

Minimalna wartość dodatkowego świadczenia wynosi 50 zł. Oznacza to, że dodatkowe świadczenie jest przyznawane tym, których emerytura lub renta nie jest wyższa niż 5500 zł brutto.

Od tego świadczenia potrącana jest 9-procentowa składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Warto podkreślić, że czternastka jest chroniona przed potrąceniami, takimi jak egzekucje komornicze. Nie wpływa także na kwalifikację do różnych form wsparcia społecznego, w tym do programu 500 plus dla osób niesamodzielnych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]