1445 zł z ZUS każdego miesiąca: Kim są beneficjenci tego świadczenia?

W Polsce instytucją odpowiedzialną za przyznawanie renty socjalnej jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to świadczenie przeznaczone dla osób, które nie mogą pracować. Ostatnio ustalono, że wybrane osoby, spełniające odpowiednie kryteria, mogą otrzymać 1445 zł miesięcznie jako rentę socjalną. Ale jak jest w przypadku cudzoziemców pragnących skorzystać z tego świadczenia?

Fot. Pixabay

Dla cudzoziemców ubiegających się o rentę socjalną w Polsce konieczne jest spełnienie określonych kryteriów związanych z ich statusem pobytowym:

Karta pobytu ze wskazaniem „dostęp do rynku pracy”: Jeśli posiadasz taką kartę, możesz legalnie pracować w Polsce, co otwiera Ci drzwi do pewnych świadczeń socjalnych.

Rezydencja w Polsce: Aby kwalifikować się, musisz mieć jedno z następujących pozwolenia lub statusów:

zezwolenie na stały pobyt, status uchodźcy lub ochrony dopełniającej, zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego UE, prawo pobytu lub prawo do stałego pobytu jako obywatel lub członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Należy podkreślić, że spełnienie wymogów dotyczących statusu pobytowego to tylko część procesu. Kandydaci na rentę socjalną muszą również spełniać inne wymagania, takie jak kryteria dotyczące niezdolności do pracy.

Podsumowując, cudzoziemcy rezydujący w Polsce mają szansę ubiegać się o rentę socjalną, jeśli spełnią określone warunki. Jeśli kwalifikują się pod względem statusu pobytowego oraz spełniają inne wymagania, mogą otrzymać wsparcie w postaci renty socjalnej wynoszącej 1445 zł miesięcznie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]