Ci rodzice mogą otrzymać nawet 400 złotych miesięcznie. Są jednak pewne warunki

Rodzice dzieci do trzeciego roku życia mogą ubiegać się o dodatkowe 400 złotych, tzw. „żłobkowe” na swoje pociechy. Trzeba jednak spełnić określone warunki

Fot. Shutterstock

Świadczenie żłobkowe w wysokości 400 złotych miesięcznie przysługuje rodzicom na wydatki związane z opłaceniem pobytu pociechy w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie jest ono jednak przyznawane na każde dziecko, a aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić określone warunki. Mianowicie może się o nie ubiegać rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Zatem dodatek będzie więc można otrzymać na:

  • dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, które, niezależnie od wieku, uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna,
  • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Należy podkreślić, że dofinansowanie to nie ma kryterium dochodowego, zatem skorzystać z niego mogą wszyscy rodzice, których dzieci spełniają powyższe warunki, bez względu na miesięczne przychody. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że dodatek nie przysługuje ono w sytuacji, gdy dzieckiem opiekuje się niania.

Warto również zauważyć, że wartość świadczenia domyślnie wynosi 400 złotych, jednak faktyczna kwota wynosi wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dla przykładu, w sytuacji gdy miesięczne koszty wynoszą 350 zł, to taka suma zostanie przekazana instytucji. Świadczenie nie pokrywa kosztów związanych z wyżywieniem.

Jak informuje resort rodziny i polityki społecznej, środki z dofinansowania przelewane są bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Wnioski na świadczenie „żłobkowe” mogą składać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, od 1 kwietnia 2022 roku. Można to zrobić przez przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną.

Resort wyjaśnia, że wniosek można złożyć nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objęcia dziecka opieką przez dziennego opiekuna. W przypadku, gdy złożony zostanie on w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, to dofinansowanie będzie przysługiwało od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objęcia dziecka opieką przez opiekuna dziennego. Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony po upływie 2 miesięcy, to dofinansowanie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania.

Źródło: bankier.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]