Kontrole nadchodzą: Polskie gospodarstwa domowe w centrum uwagi

W Polsce nadchodzi era bardziej intensywnych kontroli. Oprócz tradycyjnych przeglądów przewodów kominowych, kominiarze teraz będą również oceniać techniczny stan domów i mieszkań. To rozszerzenie zakresu kontroli może zaskoczyć wielu posiadaczy nieruchomości.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W ubiegłym roku wprowadzono wymóg, by właściciele budynków rejestrowali swoje źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Rejestr ten nie jest ograniczony tylko do źródeł ciepła, ale gromadzi również dane na temat kondycji technicznej budynków, takie jak zużycie energii, grubość ścian czy stan drzwi i okien. To właśnie te dane będą teraz przedmiotem zainteresowania kominiarzy.

Z informacji „Dziennik Gazeta Prawna” wynika, że przeglądy te są obligatoryjne. Niepodporządkowanie się tym kontrolom może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Ten dodatkowy obowiązek spotyka się jednak z niezadowoleniem wśród kominiarzy. Zwracają uwagę, że nie są przygotowani do dokładnej oceny niektórych aspektów technicznych budynków, takich jak grubość stropów czy izolacyjność ścian. W związku z tym będą zmuszeni polegać na informacjach od właścicieli, którzy także mogą nie znać dokładnie specyfikacji swoich nieruchomości.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) potwierdził dla Money.pl datę wejścia w życie nowej ustawy, która przypada na 18 września. Właściciele nieruchomości powinni być przygotowani na bardziej szczegółowy przegląd swojego majątku.

Wygląda na to, że jest to kolejny krok w kierunku podniesienia standardów budynków w Polsce i ich efektywności energetycznej. Mimo to, wciąż pojawiają się wątpliwości odnośnie praktycznej strony tych kontroli oraz potencjalnych konsekwencji dla właścicieli i kominiarzy. Przyszłość pokaże, jakie skutki przyniesie to dla rynku nieruchomości i branży kominiarskiej w kraju.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]