Kto otrzyma 600 zł bezzwrotnego wsparcia z ZUS? Sprawdź kryteria

Dodatek aktywizacyjny to forma pomocy finansowej dla osób bez pracy, które są zapisane w urzędzie pracy, mają prawo do zasiłku i wybierają pracę na własną rękę lub zgodnie z rekomendacją urzędu.

Fot. Kraków w Pigułce

Aby ubiegać się o tę formę wsparcia, konieczne jest spełnienie jednego z poniższych kryteriów:

Być osobą bez zatrudnienia z uprawnieniem do zasiłku i podjąć decyzję o rozpoczęciu pracy. Dostać propozycję pracy w niepełnym wymiarze godzin od urzędu pracy i mieć wynagrodzenie poniżej minimalnego.

Wysokość wsparcia aktywizacyjnego zależy od indywidualnej sytuacji osoby:

Osoby bezrobotne, które samodzielnie zdobyły pracę, mogą liczyć na dodatek przez połowę okresu zasiłku, a kwota może wynieść do 50% zasiłku dla bezrobotnych. Te, które podjęły pracę na rekomendację urzędu, otrzymują wsparcie przez cały czas trwania zasiłku, ale jego kwota to różnica między wynagrodzeniem minimalnym a faktycznie zarabianą sumą, nie przekracza jednak 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Chcąc ubiegać się o ten dodatek, konieczne jest złożenie stosownego dokumentu w urzędzie pracy i przedstawienie potwierdzenia rozpoczęcia pracy.

Istnieją pewne okoliczności, które uniemożliwiają skorzystanie z dodatku aktywizacyjnego:

Podjęcie pracy oferowanej przez urząd w ramach prac publicznych czy interwencyjnych. Pracowanie u tego samego pracodawcy przed zarejestrowaniem statusu bezrobotnego. Przyjęcie oferty pracy za granicą od zagranicznego pracodawcy. Bycie na urlopie niewynagrodzonym.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]