Polska skarbówka w gotowości: Zapowiedź kontroli na szeroką skalę

Nowelizacja przepisów pozwoli Urzędom Skarbowym na dokładniejsze badanie działalności firm bez konieczności osobistych odwiedzin w ich siedzibach. Osoby korzystające z internetowych platform handlowych, takich jak Allegro, OLX czy Vinted, również dostrzegą zmiany wynikające z nowych regulacji.

Fot. Kraków w Pigułce

Aktualnie kontrole skarbowe są przeprowadzane selektywnie. Proces kontrolny rozpoczyna się od oficjalnego powiadomienia podatnika o szczegółach zbliżającej się weryfikacji. Specjaliści skarbowi analizują różnego rodzaju dokumenty finansowe przedsiębiorstwa, jak na przykład księgi rachunkowe czy zeznania podatkowe. Jeśli to konieczne, mogą również rozmawiać z pracownikami. Po zakończeniu kontroli oceniane jest, czy firma przestrzegała wszystkich obowiązujących regulacji podatkowych. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, tworzony jest raport, który może skutkować korektami podatkowymi lub nałożeniem sankcji finansowych. Podatnik ma prawo do zapoznania się z wynikami oraz możliwość odniesienia się do nich. W sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości podatkowych przez kontrolera, mogą być podejmowane odpowiednie działania, w tym odzyskanie należnych podatków lub podjęcie innych działań prawnych.

Audytorzy mają teraz dostęp do informacji z kont bankowych podatników, co ułatwia im kontrolę. Jednakże w przyszłości pewna grupa podatników będzie mogła unikać tego rodzaju kontroli.

Nowy Krajowy System e-Faktur (KSeF), który ma zostać wprowadzony 1 lipca 2024 r., ma przeciwdziałać nadużyciom w systemie podatkowym. System ten umożliwi elektroniczne generowanie, przechowywanie oraz wymianę faktur, co sprawi, że kontrole podatkowe staną się bardziej efektywne i skuteczne.

Korzystanie z KSeF będzie jednak wiązało się z potrzebą posiadania odpowiedniego oprogramowania. Ewentualne błędy w wystawianiu faktur mogą skutkować sankcjami finansowymi. Kary za błędy w ramach tego systemu mogą być surowe, nawet do wartości 100% podatku z faktury lub 18,7% całkowitej wartości faktury. Istnieją obawy, że problemy techniczne mogą prowadzić do błędów w fakturach, co skutkuje karą.

Internetowe platformy handlowe, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, będą musiały dostosować się do nowych regulacji. Zgodnie z dyrektywą DAC7, większa część sprzedawców online będzie musiała się rejestrować i odprowadzać podatki od przychodów. Natomiast mniejsi sprzedawcy, z transakcjami poniżej 30 lub o wartości sprzedaży poniżej 2 tys. euro, są wyłączeni spod tego obowiązku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]