W ZUS trwa wielka weryfikacja: Aż 18 tys. osób straciło prawa do świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wziął pod lupę wypłacane świadczenia i zawiesił ich wypłatę w przypadku 18 tysięcy osób, w tym także świadczenia 500 plus. ZUS wyjaśnia, kto powinien być czujny i jak unikać potencjalnych problemów z wypłatą.

Fot. Pixabay

ZUS, reprezentowany przez rzecznika Pawła Żebrowskiego, podał informacje o zawieszeniu wypłaty 18 tysięcy świadczeń, przede wszystkim dla obywateli Ukrainy. Osoby te, tracąc prawo do legalnego pobytu w Polsce, tracą też prawo do świadczenia przyznawanego przez ZUS. Uchodźcy, opuszczając Polskę i wracając, muszą dopełnić pewnych formalności.

Świadczenia są przyznawane osobom z Ukrainy, które weszły na terytorium Polski z powodu tamtejszego konfliktu, a ich status jest potwierdzony przez Straż Graniczną. Legalność ich pobytu jest sprawdzana w oparciu o dane Straży Granicznej. Jeśli status legalności zostanie utracony, ZUS zawiesza wypłatę świadczenia. Jeśli jednak uchodźca powróci do Polski w ciągu miesiąca i będzie to odnotowane przez Straż Graniczną, świadczenie zostanie przywrócone.

Niemniej jednak, są sytuacje, gdy mimo powrotu w odpowiednim czasie, osoby te tracą legalność pobytu, nie prezentując odpowiednich dokumentów lub nie korzystając z ochrony czasowej. Aby utrzymać status legalnego pobytu, trzeba poinformować Straż Graniczną o zamiarze pozostania w Polsce i okazać stosowne papiery.

W sytuacji utraty praw do legalnego pobytu, konieczne jest skierowanie prośby do Straży Granicznej o korektę informacji w ich bazie. Następnie ZUS musi zostać poinformowany o podjętych krokach. Po weryfikacji przez ZUS, wypłata świadczenia zostaje przywrócona.

Jeśli ktoś podróżował z Ukrainy przez inne państwo Schengen, musi poinformować o tym lokalny urząd gminy w Polsce i zaktualizować swój status. Po aktualizacji danych przez Straż Graniczną, ZUS przywraca wypłatę świadczenia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]