Propozycja od ZUS: Dodatek dostępny dla każdego. Jakie są warunki?

W Polsce działa system wsparcia dla tych, którzy w młodym wieku utracili oboje rodziców. Mowa tu o dodatku dla sieroty zupełnej. To wsparcie, które może pomóc w trudnych momentach życia. Sprawdźmy, jak można skorzystać z tego świadczenia.

Fot. Shutterstock

Kto może ubiegać się o dodatek?

Dodatek dla sieroty zupełnej jest przyznawany tym, którzy:

  1. Pobierają rentę rodzinną.
  2. Utracili oboje rodziców (w przypadku śmierci matki i braku danych o ojcu w akcie urodzenia, dodatek też przysługuje).

To wsparcie nie jest uzależnione od wieku osoby, więc zarówno młodsze, jak i starsze sieroty zupełne mogą starać się o dodatkowe wsparcie finansowe.

Procedura ubiegania się o dodatek

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, niezbędne jest złożenie wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami w ZUS. Kluczowe dokumenty to:

  1. Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej.
  2. Dokumenty potwierdzające datę zgonu obojga rodziców.
  3. W przypadku śmierci matki i braku danych o ojcu w akcie urodzenia – akt urodzenia oraz dokument potwierdzający datę zgonu matki.

Dokumenty te można złożyć osobiście w dowolnym oddziale ZUS lub przesłać pocztą.

Ile wynosi dodatek?

Kwota dodatku dla sieroty zupełnej jest stała, ale co roku podlega waloryzacji. W 2023 roku, według danych przekazanych przez ZUS, wynosi on 553,30 zł. Ważne jest, by pamiętać, że dodatek jest wypłacany każdej sierocie zupełnej indywidualnie, bez względu na to, ile osób uprawnionych jest do tej samej renty rodzinną.

System wsparcia dla sierot zupełnych jest odpowiedzią na potrzeby tych, którzy w młodym wieku stanęli przed trudnością utraty obojga rodziców. Dzięki świadczeniu takim osobom łatwiej jest stawić czoła wyzwaniom życiowym. Jeśli spełniasz kryteria, pamiętaj o możliwości ubiegania się o dodatek i skorzystaj z dostępnych środków wsparcia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]