To świadczenie może przepaść. Już tylko do końca miesiąca można złożyć wniosek!

Tylko do końca października studenci mają możliwość złożenia wniosku o dalszą wypłatę renty rodzinnej. Wraz z nim należy złożyć zaświadczenie z uczelni, potwierdzające kontynuowanie nauki

Fot. Kraków w Pigułce

Osoby kształcące się na uczelniach wyższych, które chcą w dalszym ciągu pobierać rentę rodzinną, muszą się spieszyć ze złożeniem wniosku. Na to bowiem mają czas jedynie do końca bieżącego miesiąca, po tym czasie świadczenie przepadnie. Razem z wnioskiem muszą złożyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, że kontynuują naukę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności. Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem. Jeśli student złoży dokumenty dopiero w listopadzie, wtedy straci rentę rodzinną za październik.

Jak informuje w notce prasowej regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego Beata Kopczyńska, zaświadczenie powinni dostarczyć zarówno studenci, którzy w październiku rozpoczęli naukę jak i osoby których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok (do września). Jeśli natomiast zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów, to nie trzeba dostarczać do ZUS-u nowego zaświadczenia. ZUS również podkreśla, że studenci, którzy przerwali naukę i pobierali rentę rodzinną, powinni poinformować o tym. Jeżeli tego nie zrobią, to renta dalej będzie wypłacana, jednak trzeba będzie ją później zwrócić z odsetkami.

Świadczenie renty rodzinnej przysługuje osobom do 25 roku życia, które kontynuują naukę, a które w wyniku śmierci straciły m.in. rodzica. Rzeczniczka wyjaśnia, że jest jednak jeden wyjątek. Mianowicie, jeśli podczas ostatniego roku studiów osoba ukończy 25 lat, to może ona otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów. Osoba, która pobierała rentę rodzinną i ukończyła 16. rok życia, może dalej ją pobierać pod warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach.

Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuacji nauki należy złożyć do ZUS. Zwykle wystawiane jest na jeden rok nauki i przez taki czas jest ważne. Rzeczniczka dodaje, że młodzież musi o tym pamiętać. W przypadku gdy takie zaświadczenie nie zostanie dostarczone, wówczas zostanie uznane, że osoba nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania renty rodzinnej.

Źródło: tvn24.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]