Nawet 3500 złotych w ramach nowego świadczenia. Zacznie obowiązywać od nowego roku

Już niebawem, wraz z początkiem przyszłego roku będzie można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego, którego celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Jego wysokość będzie przyznawana według specjalnej skali

Fot. Shutterstock

Świadczenie wspierające zostało oficjalne ogłoszone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2024 roku. Podano również, że będzie ono co roku waloryzowane. Podobne dofinansowania, czyli świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy, przyznawane są opiekunom osób z niepełnosprawnościami, jednak świadczenie wspierające jest skierowane bezpośrednio do takich osób (dotyczy to jednak pełnoletnich beneficjentów).

W zależności od poziomu potrzeby wsparcia świadczenie będzie przysługiwało w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. O tym, jaki poziom wsparcia będzie dotyczył konkretnej osoby, decydować będą zespoły wojewódzkie do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kierować się będą również poniższą skalą punktową:

  • 100-95 punktów odpowiada 220 proc. wysokości renty socjalnej – 3495 złotych;
  • 90-94  punktów odpowiada 180 proc. wysokości renty socjalnej – 2856 złotych;
  • 85-89  punktów odpowiada 120 proc. wysokości renty socjalnej – 1906 złotych;
  • 80-84  punktów odpowiada 80 proc. wysokości renty socjalnej – 1271 złotych;
  • 75-79 punktów odpowiada 60 proc. wysokości renty socjalnej – 953 złotych;
  • 70-74 punktów odpowiada 40 proc. wysokości renty socjalnej – 635 złotych.

Zespoły te wydawać będą decyzje na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego i oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wnioski natomiast będzie można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od stycznia przyszłego roku. Będą musiały zawierać podstawowe dane osoby ubiegającej się o świadczenie oraz decyzję wydaną przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wpierw należy się zgłosić do takiego zespołu, który następnie wyznaczy dalsze działanie. Należy zaznaczyć, że osoba, która nie zgadza się z decyzją dotyczącą przyznanych jej punktów, będzie się mogła od niej odwołać.

W pierwszej kolejności wsparcie finansowe ma zostać przyznane osobom z największą niepełnosprawnością, a w kolejnych latach będzie ono przyznawane następnym grupom, które zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności określił na niższym poziomie wspomnianej wcześniej skali punktowej.

Źródło: Interia

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]