Pracodawca musi się na nie zgodzić. Co należy wiedzieć o dodatkowych dniach wolnych?

W zeszłym roku zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu pracy, które zakładają pięć dodatkowych dni wolnych od pracy. Jest to tak zwany urlop opiekuńczy i przysługuje konkretnym pracownikom

Fot. Pixabay

Każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, płatny urlop wynoszący 20 lub 26 dni kalendarzowych, udzielanych na dni pracy. W 2023 roku wprowadzono dodatkowo przepisy uwzględniające dodatkowe 5 dni wolne, w ramach urlopu opiekuńczego. Przyznawany jest on w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny (lub osobie zamieszkującej to samo domostwo), która wymaga opieki lub wsparcia, z poważnych względów medycznych.

Pracownikowi przebywającemu na urlopie opiekuńczym przysługuje wynagrodzenie. Ponadto taki urlop można wykorzystać jednorazowo lub w częściach. Nie ma on również wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego ani urlopu na żądanie. Należy jednak pamiętać, że niewykorzystane dni wolne nie przechodzą na następny rok. Jak wyjaśnia serwis portalsamorzadowy.pl, pracodawca nie ma możliwości odmowy pracownikowi urlopu opiekuńczego oraz nie może żądać przedstawienia dokumentacji medycznej osoby, która wymaga opieki.

Dodatkowo, pracownikom przysługuje zwolnienie z pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku, z powodu tak zwanej siły wyższej, na przykład choroby, wypadku lub pilnych spraw rodzinnych. Jak wyjaśnia ekspert prawa pracy Sebastian Kryczka, w rozmowie z PAP, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej nie jest częścią urlopu na żądanie. Ten drugi wywodzi się z ogólnej puli urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego, że urlop na żądanie również w przypadku siły wyższej może być wykorzystywany.

Źródło: money.pl
Źródło: money.pl
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]