Dodatkowe 740 złotych do emerytury. Ubiegać się o nie mogą konkretne osoby

Seniorzy mogą otrzymać dodatek do emerytury średnio wynoszący 740 złotych wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak jest pewien warunek

Fot. Pixabay

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od roku 2019. Powstało ono z myślą o matkach przynajmniej czworga dzieci, ale szansę na wsparcie mają również ojcowie, którzy zgłoszą się do ZUS-u. Na takie wsparcie mogą liczyć rodzice, którzy ze względu na pochłonięcie opieką nad dziećmi, nie byli w stanie w trakcie życia wypracować nawet minimalnej emerytury. Od marca zeszłego roku maksymalna kwota wsparcia wynosi 1588,44 złotych, co jest równe poziomowi minimalnej emerytury.

Jak wyjaśnia rzeczniczka dolnośląskiego ZUS Iwona Kowalska-Matis, potoczną nazwą dodatku jest „Mama 4 plus”, a jej celem jest zapewnienie podstawowych środków do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie w ogóle podjęły, bo zajmowały się wychowywaniem dzieci. W związku z tym pracowały one za krótko aby móc otrzymywać gwarantowaną minimalną emeryturę.

Wysokość świadczenia jest jednak różna i zależna od tego, jak wysokie świadczenie zasadnicze ma przyznane beneficjent. ZUS wysyła kwotę pozwalającą wyrównać do poziomu minimalnej emerytury, a średnia kwota dodatku wynosi 740 złotych. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje, że przeciętna kwota wypłaty rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego to 740 złotych. Wśród pobierających dodatek do emerytury aż 99,9 proc. stanowią kobiety, natomiast 0,1 proc. to mężczyźni.

Ojcowie mogą otrzymać dodatek w wypadku gdy matka porzuciła rodzinę lub zmarła, a dzieci przeszły pod opiekę ojca. Poza spełnieniem tych warunków, pozostałe są takie, jakie stawia się przed kobietami. Należy zaznaczyć, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest jedynie na wniosek, który należy złożyć do ZUS-u.

ZUS przypomina jednak, że dodatek do emerytury w konkretnych sytuacjach może zostać odebrany. Jak poinformowano w komunikacie, w przypadku gdy osoba otrzymująca świadczenie dostanie inne świadczenie czy podejmie pracę, powinna niezwłocznie poinformować o tym ZUS.

Źródło: Interia

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]