Zostało mało czasu! Część emerytów do jutra musi poinformować ZUS

Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tylko do końca bieżącego miesiąca renciści i wcześniejsi emeryci mają czas aby poinformować ZUS o swoich dodatkowych przychodach. Możliwość ta wygasa już jutro

Fot. Kraków w Pigułce

ZUS przypomina, że limity w dorabianiu do świadczeń obowiązują osoby pobierające rentę oraz te, które wcześniej przeszły na emeryturę. Dotyczy to tych, którzy nie ukończyli wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn). W przypadku emerytów chodzi o osoby zatrudnione w szczególnych warunkach (np. w przemyśle poligraficznym czy chemicznym).

Jak wskazuje rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, osoby te są zobowiązane do końca lutego poinformować Zakład o swoich dodatkowych przychodach z roku 2023. Jest to potrzebne do ustalenia prawidłowej wysokości wypłacanych świadczeń. W komunikacie zaznaczono, że przychody są rozliczane na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty, a osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą złożyć własne oświadczenie.

Należy zaznaczyć również, że takiemu rozliczeniu podlegają również przychodny z pracy poza granicami Polski lub z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej. Rzecznik wyjaśnił dodatkowo, że jeśli w niektórych miesiącach próg został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, to rozliczenie w skali roku nie musi skutkować żadnymi konsekwencjami finansowymi.

Należy pamiętać, że seniorzy, którzy ukończyli wiek emerytalny, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie mają obowiązku informować ZUS o zarobkach. Natomiast w sytuacji gdy wiek emerytalny został osiągnięty w trakcie 2023 roku, to osoby te muszą rozliczyć się w ZUS-ie z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Źródło: tvn24.pl

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]