1000 złotych zapomogi dla rodziców! Należy się jednak spieszyć

Świeżo upieczonym rodzicom przysługuje wypłacana jednorazowo zapomoga wynosząca 1000 złotych. Jednak ze złożeniem wniosku na becikowe należy się pospieszyć, gdyż przysługuje ono tylko przez 12 miesięcy

Fot. Kraków w Pigułce

Becikowe jest jednorazową zapomogą wypłacane na dziecko po narodzinach. Przysługuje ono rodzicom oraz opiekunom prawnym, którzy mieszczą się w progu dochodowym (nie przekracza 1922 złotych na jedną osobę). Kolejnym warunkiem jest pozostawanie matki pod opieką lekarza przynajmniej od 10 tygodnia trwania ciąży. Ponadto uwzględniono rodziców samotnie wychowujących dziecko. Mianowicie mogą oni otrzymać zapomogę tylko w sytuacji, gdy ustalone zostały alimenty od drugiego rodzica.

Tego warunku natomiast nie muszą spełniać takie osoby gdy drugi rodzic nie żyje, sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego rodzica do utrzymywania dziecka oraz gdy opieka jest sprawowana naprzemiennie. Ponadto o becikowe mogą ubiegać się matki, w sytuacji gdy ojciec jest nieznany.

Osoby ubiegające się o zapomogę muszą złożyć wniosek w urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej. Informacje można również uzyskać w urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza, który prowadził ciąże lub matka była pod jego obserwacją. Należy zaznaczyć, że becikowe przyznawane jest również cudzoziemcom, jednak do wniosku muszą oni dołączyć dokument poświadczający prawo do pobytu i wykonywania pracy w Polsce.

Biologiczni rodzice mają 12 miesięcy od urodzenia dziecka na złożenie wniosku o zapomogę, natomiast opiekunowie prawni lub rodzice adopcyjni muszą złożyć wniosek do 12 miesięcy od momentu przysposobienia dziecka (adoptowane dziecko nie może mieć jednak 18 lat w momencie zgłaszania się po zapomogę).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]