Ponad 1300 złotych świadczenia już jest wypłacane. Kto otrzyma przelew?

Od początku bieżącego miesiąca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie, którego kwota wynosi ponad 1300 złotych. Przyznawane jest ono osobom aktywnym zawodowo, jednak wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Jakie są warunki?

Fot. Pixabay

Renta szkoleniowa jest specjalnym świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Jednak przyznawana jest ona osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej, mianowicie w sytuacji, gdy utracili oni zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy i chcą się przekwalifikować. Z kolei celowość przekwalifikowania potwierdzona musi zostać przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS. 

Orzeczenie podyktowane jest sprawnością psychiczną, predyspozycjami psychicznymi i motywacją do podjęcia nauki nowej profesji osoby ubiegającej się o świadczenie. Jeśli osoba uzyska opinię o możliwości zdobycia nowych kwalifikacji, ma szansę na rentę szkoleniową. Jej kwota jest równowartością 75 procent podstawy wymiaru renty i od 1 marca 2024 wynosi 1335,72 złotych.

Z kolei w przypadku pracowników, których niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu wyniknęła w efekcie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, ZUS wypłaca pieniądze z funduszu wypadkowego, a kwota wynosi 100 procent podstawy wymiaru renty. Osoby chcące ubiegać się o to świadczenie muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, najprościej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Oczywiście można zgłosić się do placówki ZUS-u osobiście lub wysłać wniosek pocztą.

Jak wskazano, należy to zrobić „nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy”. W sytuacji gdy osoba otrzyma pozytywną decyzję o wydaniu renty kierowana jest do powiatowego urzędu pracy, gdzie świadczeniobiorca zapisywany jest na odpowiedni kurs szkoleniowy. Należy zaznaczyć, że renty nie można łączyć z wykonywaniem zawodu.

Źródło: Interia

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]