Emerytura już w wieku 55 lat? Te roczniki mają taką szansę

Część seniorów ma możliwość przejścia na emeryturę już po skończeniu 55 roku życia w przypadku kobiet i 60 rok życia w przypadku mężczyzn. Tak zwana emerytura pomostowa dotyczy jednak tylko konkretne roczniki

Fot. Shutterstock

Wcześniejsza emerytura w przypadku kobiet zaczyna się zwykle w wieku 55 lat, natomiast w przypadku mężczyzn po ukończeniu 60 roku życia. Obecnie, tak zwana emerytura pomostowa dotyczy osób urodzonych włącznie od 1 stycznia 1949 roku do 31 grudnia 1968 roku. Jednak należy spełnić kilka warunków.

Poza określonym wiekiem, należy również mieć odpowiedni staż pracy. W przypadku kobiet wynosi on 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25 lat. Również, przez co najmniej 15 lat należy pracować w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ponadto staż takiej pracy przynajmniej po części powinien dotyczyć okresu po 31 grudnia 2008 roku.

Do zawodów o szczególnym charakterze można zaliczyć między innymi hutników, górników, kolejarzy, sędziów czy pracowników służby zdrowia. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na stronach rządowych możemy znaleźć pełną listę zawodów zaliczających się do tej kategorii.

Ponadto, aby otrzymać wcześniejszą emeryturę powinniśmy złożyć odpowiedni wniosek. Dostępne są one w placówce ZUS lub można je również pobrać online i złożyć osobiście. Wniosek o wcześniejszą emeryturę dla urodzonych między 1948 a 1969 można również złożyć na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Do wniosku należy również dołączyć potwierdzenie okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach, takie jak świadectwa pracy, umowy o pracę, pisma o angażu, przyznaniu nagrody, zaświadczenia wystawione przez pracodawcę lub wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej.

Kolejnym dokumentem, który musimy dołączyć jest zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a w sytuacji gdy kapitał początkowy nie został ustalony, musimy również złożyć dokumenty potrzebne do jego ustalenia. ZUS może uwzględnić również zeznania świadków i wtedy należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]