Matura 2024. Jaki jest harmonogram i co można wziąć na salę egzaminacyjną?

Zaraz po majówce, tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminów. Szczęśliwie przed tak stresującymi wydarzeniami przewidziano dla nich chwilę odpoczynku. Warto zatem wcześniej zapoznać się z zasadami obowiązującymi na maturze oraz sprawdzić, czego nie możemy mieć ze sobą w trakcie trwania egzaminów

Fot. Pixabay

Młodzież przystępująca w tym roku do matury musi napisać egzaminy z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym. Są to język polski, matematyka oraz język nowożytny. Obowiązkowe jest również przystąpienie do przynajmniej jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz egzaminu ustnego z języka polskiego i języka nowożytnego. Aby je zdać, należy uzyskać przynajmniej 30 procent punktów.

Należy pamiętać, co wziąć ze sobą do sali egzaminacyjnej. Najważniejsze będą dowód osobisty lub paszport (niedopuszczalne są legitymacja szkolna lub prawo jazdy) a także długopis z czarnym tuszem (należy sprawdzić przed egzaminem, czy na pewno mamy ze sobą długopis z właściwym kolorem). Warto zabrać ze sobą kilka długopisów oraz ołówek i gumkę. Na egzaminie z matematyki dodatkowo przydadzą nam się linijka oraz cyrkiel, możemy mieć również kalkulator prosty.

Z kolei na maturę nie możemy wziąć ze sobą jedzenia i napojów. Dopuszczalna jest jedynie butelka wody. Nie wolno mieć przy sobie również telefonu oraz innego sprzętu elektronicznego. Jeżeli w sali zadzwoni nam telefon lub zauważy go egzaminator, nasz egzamin zostanie unieważniony. Osoby chore mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków niezbędnych do leczenia, jednak jest to wyjątkowa sytuacja, o której należy wcześniej powiadomić komisję.

Tegoroczne matury będą odbywały się od 7 do 24 maja, a części ustne egzaminu zaplanowane zostały na terminy 11-16 oraz 20-25 maja. Dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogły wziąć udział w maturze, zorganizowano termin dodatkowy w czerwcu. Poprawki natomiast będą miały miejsce w sierpniu. Tak z kolei prezentuje się cały harmonogram egzaminów:

 • 7 maja – język polski (podstawa) – godzina 9:00;
 • 8 maja – matematyka (podstawa) – godzina 9:00;
 • 9 maja – język angielski (podstawa) – godzina 9:00;
 • 10 maja – WOS (rozszerzenie) – godzina 9:00, język niemiecki (rozszerzenie) – godzina 14:00;
 • 13 maja – język angielski (rozszerzenie) – godzina 9:00;
 • 14 maja – biologia (rozszerzenie) – godzina 9:00;
 • 15 maja – matematyka (rozszerzenie) – godzina 9:00;
 • 16 maja – chemia (rozszerzenie) – godzina 9:00, historia muzyki (rozszerzenie) – godzina 14:00;
 • 17 maja – geografia (rozszerzenie) – godzina 9:00, języki mniejszości narodowych (podstawa) – godzina 14:00;
 • 20 maja – język polski (rozszerzenie) – godzina 9:00, języki mniejszości narodowych (rozszerzenie) – godzina 14:00;
 • 21 maja – historia (rozszerzenie) – godzina 9:00;
 • 22 maja – informatyka (rozszerzenie) – godzina 9:00, historia sztuki (rozszerzenie) – godzina 14:00;
 • 23 maja – fizyka (rozszerzenie) – godzina 9:00.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]