Ostatnia szansa na złożenie wniosku! Nawet 822 złotych dodatku

Dodatek osłonowy ma na celu zrekompensowanie skutków inflacji oraz rosnących kosztów energii czy żywności za okres od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku. Wnioski przyjmowane są do 30 kwietnia, jednak trzeba pamiętać, że pod uwagę brana jest data wpłynięcie wniosku, a nie wysłania go

Fot. Kraków w Pigułce

Wniosek o dodatek osłonowy możemy złożyć jedynie do końca tego miesiąca (30 kwietnia przypada we wtorek). Jednak jak zaznaczają samorządy zajmujące się ich rozpatrywaniem, ważna się data wpłynięcia wniosku do urzędu, a nie data stempla pocztowego, tak jak ma to miejsce przykładowo podczas wysyłania PIT-ów. Wnioski możemy złożyć za pomocą poczty, osobiście w urzędzie gminy lub online.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 złotych w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 złotych na osobę, jeśli chodzi o gospodarstwa wieloosobowe. Obowiązuje ponadto zasada złotówka za złotówkę, czyli dodatek będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium,  natomiast jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków ma wynieść 20 złotych. Zostaje on wypłacony jednorazowo do 30 czerwca tego roku. Należy zaznaczyć, że im wcześniej złożymy wniosek, tym wcześniej otrzymamy przelew. Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wysokość różni się w zależności od gospodarstwa domowego.

Jednoosobowe może liczyć na 228,80/286 złotych (jeśli dochód nie przekroczy 2100 złotych), gospodarstwo 2 lub 3 osobowe otrzyma 343,20/429 złotych (jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę), a gospodarstwo 4 lub 5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 złotych (jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę). Natomiast gospodarstwo z 6 lub więcej osobami może liczyć na 657,80 zł/822,25 zł (jeżeli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]