Ponad 600 złotych dodatku bez względu na wiek. Przysługuje konkretnym osobom

Od marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek osobom pobierającym rentę rodzinną, które mogą go otrzymać w szczególnych okolicznościach. Chodzi o dodatek dla sierot zupełnych, który przysługuje niezależnie od wieku

Fot. Pixabay

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dla sieroty zupełnej , która utraciła obydwoje rodziców i dalej kontynuuje naukę, na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przysługuje bez względu na wiek.

Ponadto może zostać przyznane również w sytuacji, gdy pewna jest wyłącznie śmierć matki, a sytuacja ojca jest nieznana i nie było go w życiu świadczeniobiorcy od narodzin. Należy zaznaczyć, że jest ono przyznawane, gdy istnieje uprawnienie do pobierania renty rodzinnej. Jeśli świadczeniobiorca kontynuuje naukę, pieniądze otrzymywać może do 25. roku życia, jednak należy regularnie składać dokumenty potwierdzające edukację. Od marca tego roku kwota świadczenia wzrosła do 620, 36 złotych.

Osoby, którym przysługuje wyżej wspomniany dodatek, powinny złożyć do ZUS odpowiedni wniosek, czyli druk ERRD oraz załączyć dokumenty potwierdzające datę zgonu rodziców lub dokument potwierdzający datę zgonu matki wraz z aktem urodzenia wskazującym na to, że ojciec od narodzin był nieznany. Zakład na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni od jego złożenia.

Może się zdarzyć, że wniosek zostanie odrzucony, jednak w takim przypadku wnioskodawca może odwołać się od takiej decyzji (w formie pisemnej lub ustnej). Należy jednak pamiętać, aby zrobić to w przeciągu miesiąca od daty odwołania, gdyż po tym czasie następuje jej uprawomocnienie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]