Kraków wreszcie odetchnie świeżym powietrzem! Prognozy są bardzo dobre!

W czwartek, 21 lutego, według prognozy jakości powietrza IMGW dla Krakowa, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10.

Fot. Pixabay

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 (8.00 dla stacji Aleja Krasińskiego), zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 49 ʮg/m3

.Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3

16:00-24:00
Warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta – bardzo dobre, prognozowana prędkość wiatru – bardzo silna i silna, opady
deszczu ograniczające ponowne unoszenie pyłu i wymywające go z atmosfery – brak, opady śniegu – brak.
.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE