Sprzedawał węgiel bez certyfikatu. Może zapłacić astronomiczną karę!

Strażnicy miejscy przeprowadzają kontrole pieców węglowych. Kontrola przy ul. Wrony wykazała, że jeden z mieszkańców używał węgla bez certyfikatu. Tłumaczył strażnikom miejskim, że w składzie opału w Skawinie otrzymał jedynie paragon i pisemne oświadczenie, że sprzedane paliwo spełnia warunki wynikające z uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego. Kontrola składu przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie wykazała naruszenie przepisów ustawy. Inspektorat zdecydował o podjęciu działań przewidzianych prawem wobec przedsiębiorcy.

Fot. Pixabay

Strażnicy miejscy kontrolowali posesję przy ul. Wrony w zakresie spalania odpadów w domowej instalacji grzewczej oraz jakości używanego paliwa. Mieszkaniec nie przedstawił świadectwa jakości węgla zgodnego z wzorem określonym przez Ministra Energii w rozporządzeniu z 2018 r. Okazał jedynie dokument zakupu węgla i potwierdzenie dowozu paliwa pod swój adres.

W związku z przeprowadzoną interwencją straż miejska przesłała pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, w sprawie podejrzenia naruszenia przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw w składzie opału w Skawinie. W piśmie zawarta została sugestia o sprawdzenie, czy skład wypełnia obowiązek wynikający z ustawy, polegający na przekazywaniu osobom fizycznym kopii świadectwa potwierdzającego jakość sprzedawanego paliwa.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie poinformował kilka dni temu, iż dwukrotnie dokonał zakupu kontrolnego węgla i ustalił, że w należącym do przedsiębiorcy składzie sprzedano węgiel bez wydania świadectwa jakości, jak również paragonu fiskalnego, ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego transakcję.

Przypomnijmy: od 4 listopada 2018 r. węgiel dostępny w sprzedaży musi spełniać wymagania jakościowe, które wprowadziło rozporządzenie Ministra Energii. Oznacza to koniec niekontrolowanej sprzedaży węgla bardzo złej jakości. Wzór świadectwa jakości paliw stałych określił Minister Energii w rozporządzeniu z 27 września 2018 roku. To rozporządzenie weszło w życie 4 listopada 2018 roku.

Świadectwo jakości węgla powinno zawierać rzeczywiste wartości parametrów dla sprzedawanej partii paliwa oraz ich porównanie z wartościami określonymi w rozporządzeniu. Dzięki temu klient ma pewność jakiej jakości paliwo otrzymuje. Na świadectwie powinna również widnieć data jego wystawienia i podpis osoby reprezentującej przedsiębiorcę.

Za kontrolę sprzedawców i dystrybutorów węgla odpowiada Inspekcja Handlowa. Inspektor może w trakcie kontroli żądać udostępnienia dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości paliwa oraz pobrać próbki do badań. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawany węgiel nie spełnia wymagań jakościowych, sprzedawca podlega grzywnie od 50 tys. zł do 500 tys. zł lub pozbawienia wolności do 3 lat.

Natomiast jeśli sprzedawca nie przekaże kupującemu kopii świadectwa jakości węgla lub zawarte w nim parametry węgla będą niezgodne ze stanem faktycznym, może otrzymać karę od 10 tys. zł do nawet 100 tys. zł.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE