Bezpłatny dowóz dla niepełnosprawnych dzieci z Krakowa?

Prezydent Krakowa przygotował projekt uchwały, która umożliwi organizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola również dla trzy- i czteroletnich niepełnosprawnych maluchów. W środę, 27 marca prezydencką propozycją zajmie się Rada Miasta Krakowa.

Fot. Pixabay

Obecnie Gmina Miejska Kraków, realizując obowiązek wynikający z art. 32 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym. Alternatywą jest zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Miejską Kraków a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Mając na uwadze trudności, z jakimi borykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych, prezydent Jacek Majchrowski zaproponował w projekcie uchwały zorganizowanie od 1 września 2019 roku niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Miejską Kraków a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE