Z tego powodu w Polsce umiera ponad 35.000 osób rocznie

Wciąż zbyt mało mówi się w Polsce o problemie ubóstwa energetycznego. Z powodu braku pieniędzy na ogrzewanie umiera w naszym kraju rocznie nawet ponad 35.000 osób.

Jak podał portal biznes.gazetaprawna.pl, po raz pierwszy policzono, ilu Polaków zmarło z zimna. W roku 2017 roku łącznie umarło z tego powodu aż 35.046 osób, najczęściej ludzi starszych.

Wg. przedstawionych przez Gazetę Prawną szacunków doktora Grzegorza Libora, koszt przedwczesnych zgonów spowodowanych zimnem to blisko 54.000.000.000 Euro, czyli ponad 213.000.000.000 złotych.

Ubóstwo energetyczne dotyka ponad 12% Polaków. Aby gospodarstwo domowe zostało zaklasyfikowane jako ubogie energetycznie, musi spełniać na raz dwa kryteria: wysokich hipotetycznych wydatków na energię oraz niskich dochodów. Spełnia je aż 4,6 mln Polaków.

Z danych Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że na ten rodzaj ubóstwa narażone są głównie osoby mieszkające na wsi oraz mieszkańcy przedwojennych kamienic.

Niewystarczająco ogrzane domy i mieszkania sprzyjają rozwojowi chorób układu oddechowego, układu krążenia, alergiom, zaburzeniom hormonalnym oraz wpływają na zdrowie psychiczne. Ubóstwo energetyczne może prowadzić także do śmierci!

Według szacunków doktora Grzegorza Libora z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego tylko w roku 2017 na skutek zimna w Polsce zmarło ponad 35 tys. ludzi.

Najwięcej osób z powodu zimna umiera w województwie mazowieckim i śląskim. Wśród ofiar ubóstwa energetycznego więcej jest mężczyzn, niż kobiet. W 2017 roku z powodu zimna zmarło 19 729 mężczyzn i 18 542 kobiet.

Gazeta Prawna podała także wyliczenia eksperta, ile kosztują budżet państwa przedwczesne zgony wywołane zimnem.

– Przyjmując za koszt utraconego przedwcześnie życia wskaźnik, którym posłużono się w raporcie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a więc 1,57 mln euro, okazuje się, że koszt zgonów spowodowanych zimnem w Polsce wynosi około 54 mld euro, tj. ponad 213 mld złotych. (…) Tym samym koszt zgonów spowodowanych zimnem, w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski, wynosi 1509 euro tj. prawie 6 tysięcy złotych.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE