Będą nowe plany dla Krakowa

Rozpoczynają się prace nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla stolicy Małopolski.

Fot. pixabay.com

Projekt sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczy trzech obszarów: „Nowy Świat”, „Piasek” i „Wesoła – zachód”.

Jak informuje strona Urzędu Miasta krakow.pl, plan miejscowy obszaru „Nowy Świat” obejmuje fragment struktury urbanistycznej z XIX i XX w., w którym występują wysokie wartości kulturowe w zakresie kompozycji urbanistycznej oraz zabytkowych zespołów i obiektów o wybitnych cechach stylowych. Zlokalizowanych jest tu wiele obiektów użyteczności publicznej związanych z kulturą i sztuką oraz nauką i oświatą.

Jeśli chodzi o „Piasek”, to celem tutejszego MPZP jest zachowanie wyjątkowych wartości, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i krajobrazowego, w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO.

Natomiast obszar „Wesoła – zachód” skupia nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentruje publiczne życie miasta, dlatego niezbędna jest tu powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność usług.

Termin nadsyłania wniosków do planów przez mieszkańców upłynie 31 maja. Muszą być one własnoręcznie podpisane imieniem i nazwiskiem lub nazwą jednostki organizacyjnej oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE