Druga młodość Fortu

Fort „Łapianka” ma powrócić do czasów swojej świetności.

Fot. pixabay.com

Jeszcze w tym roku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie planuje rozpocząć kolejny etap rewitalizacji fortu „Łapianka”.

Po zakończeniu remontu ten historyczny obiekt będzie pełnił funkcje Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego oraz ogólnodostępnych terenów zielonych.

Dotychczas wykonany został remont zabytkowego budynku koszar, kojca bramnego oraz rewitalizacja znacznej części terenów zielonych.  Dzięki wykonanym dotychczas pracom udało się w znacznej mierze przywrócić historyczny wygląd fortu.

Obecnie Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił przetarg na wybór wykonawcy, który wykona cały zakres prac w celu dokończenia inwestycji, której zakończenie planowane jest na II-IV kwartał 2021 r.

Pierwsze efekty renowacji można będzie zobaczyć 26 maja podczas rodzinnego dnia w forcie „Łapianka”.

Wykonane prace finansowe były ze środków Gminy Miejskiej Kraków, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a także ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego podziałanie „Ochrona i opieka nad zabytkami”.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE