Czy wiesz, że za brak karty rowerowej grozi mandat? Kto musi ją posiadać?

Kluczową kwestią jest wiek dziecka. Najmłodsi – do 10 roku życia – nie muszą posiadać żadnych dokumentów uprawniających je do jazdy rowerem, ponieważ zgodnie z prawem traktowane są jak piesi. Muszą jednak znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Co innego starsze dzieci i młodzież.

Fot. Pixabay

Dzieci i młodzież (10 – 18 lat) mogą samodzielnie jeździć rowerem po drodze publicznej (jezdnia, pobocze, chodnik pod pewnymi warunkami, droga dla rowerów, droga dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerów itd.), ale muszą posiadać kartę rowerową.

Zdobycie jej wiąże się z koniecznością zdania egzaminu, składającego się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Tego rodzaju egzaminy przeprowadzane są m.in. w szkołach podstawowych, a organem wydającym kartę są dyrektorzy szkół. Dokument wydawany jest nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Po ukończeniu 18 lat sprawa jest prosta, ponieważ każda dorosła osoba nabywa uprawnienia do jazdy rowerem.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE