W walce z powodzią pomogą nawet więźniowie

Sytuacja powodziowa w Polsce jest na tyle poważna, że do usuwania skutków podtopień włączeni zostaną nawet więźniowie.

Fot. Tomasz Cichocki

Pół tysiąca więźniów będzie pracować przy usuwaniu skutków ulew.

Zostali zgłoszeni do pomocy przez Służbę Więzienną.

Część z nich już działa na zalanych terenach, będą też pomagali przy usuwaniu skutków powodzi.

Każda pomoc jest potrzebna, gdyż jak poinformował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, od wtorku państwowa straż pożarna interweniowała ponad 6.500 razy, a w akcje było zaangażowanych prawie 18.500 strażaków i druhów.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE