Mieszkańcy walczą o Las Czyżyński

Czytelnicy zwrócili się do nas z informacją, że Zarząd Dzielnicy przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ochrony cennych terenów krakowskiego Lasu Czyżyńskiego.

Fot. pixabay.com

Przyjęcie Uchwały oznacza objęcie tych terenów Programem Zwiększania Lesistości, apel do Prezydenta Krakowa o przyspieszenie zalesień i odpowiednich zapisów w planie miejscowym oraz zawnioskowanie o ustanowienie tu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego lub innej formy ochrony przyrody.

Nadal można składać podpisy pod petycją w tej sprawie (do tej pory zebrano ich już 1400) na petycjeonline.com

 

Źródło: Facebook

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE