Wkrótce przebudowa kolejnej ulicy

Trzy oferty wpłynęły w przetargu na przebudowę ul. Klasztornej. Prace mają objąć odcinek od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy.

Fot. pixabay.com

Przypomnijmy: przebudowa ul. Klasztornej to zadanie, które zostało przekazane do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich w lipcu. Zaraz potem został ogłoszony przetarg na budowę na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Niedawno minął termin składania ofert. Przebudową ul. Klasztornej zainteresowane są trzy firmy. Oferty są obecnie analizowane. W ciągu najbliższych tygodni komisja przetargowa podejmie decyzje w tej sprawie.

Zakres przebudowy ul. Klasztornej obejmuje na odcinku od Żaglowej do ronda przy moście Wanda obejmuje m.in. rozbudowę układu drogowego, przebudowę oświetlenia drogowego i sieci podziemnych – wodociągu, gazociągu, sieci telefonicznej i energoelektrycznej – budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym. Tam gdzie jest to konieczne zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne.

Przetarg ogłoszony przez ZIM obejmuje też budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około kilometra metrów od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami. Jest to możliwe na podstawie porozumienia z MPWiK SA.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE