Była prezes Wisły Kraków zatrzymana przez policję

Marzena S., była prezes Wisły Kraków oraz trzy inne osoby są zatrzymane w sprawie wyprowadzenia pieniędzy z klubu.

Fot. Piotr Drabik – Flickr: Nowy stadion Wisły Kraków, CC BY 2.0 / Wikipedia

Policjanci CBŚP dzisiaj zatrzymali 4 osoby w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.

Na polecenie prokuratora, 10 września 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby: Marzenę S – C. byłą Prezes Zarządu Wisła Kraków S.A., Roberta S. – byłego Wice Prezesa Zarządu Wisła Kraków S.A. i byłego członka Rady Nadzorczej tego klubu, Tadeusza C. – byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wisła Kraków S.A. a także Annę M. – Z. – żonę Grzegorza Z. współkierującego grupą kibiców Wisła Kraków S.A. o nazwie sharks.

Postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu jednego z krakowskich klubów sportowych, w łącznej kwocie ponad 7 mln zł, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania powstania szkody majątkowej w wysokości ponad 2,5 mln zł, w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu.

Zakres postępowania dotyczy również zaniechania wypłat wynagrodzeń poszczególnym zawodnikom grającym w klubie, co z kolei stało się przyczyną rozwiązania kontraktów ze stratą finansową klubu, a także doprowadzenia do przyznania członkom zarządu znacznie zawyżonych wynagrodzeń, nadto przywłaszczenia kwoty 824.100 zł.

Policjanci CBŚP przeprowadzili dzisiaj działania na terenie woj. małopolskiego zatrzymując 4 osoby, które zostaną doprowadzone do prokuratury.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE