Megakorek to nie koniec – będą burzyć most

Lwowska i Sienkiewicza należą do najważniejszych ulic w Wadowicach. Obie już wkrótce zmienią się nie do poznania, bo zostaną poddane gruntownej modernizacji. Powstanie także nowy most. Łączny koszt tych inwestycji wyniesie ponad 30 mln zł, z czego ponad 13 mln zł to dotacja pozyskana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Fot. pixabay.com

We wtorek (24.09) wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył promesy dla samorządowców z powiatu wadowickiego na łączną kwotę 28 milionów złotych. Prawie połowa z tej puli, 13,5 miliona złotych trafi do Wadowic na przebudowę ul. Lwowskiej, ul. Sienkiewicza oraz budowę mostu w Choczni.

Ogromną metamorfozę przejdzie ulica Lwowska w Wadowicach, na którą Gmina Wadowice wywalczyła w tym roku aż 6,2 mln zł dofinansowania.

To największa dotacja FDS spośród wszystkich gmin w Małopolsce. W sumie na inwestycje gminne w naszym województwie rząd przeznaczył ponad 160 mln zł. Pieniądze zostały podzielone na 181 zadań, z których najwięcej trafi właśnie na przebudowę ul. Lwowskiej.

Dzięki pozyskanej dotacji, centralna ulica Wadowic zmieni się nie do poznania i stanie się wizytówką miasta. Wzdłuż drogi powstanie ścieżka rowerowa ze specjalną stacją serwisową. Pojawi się 30 stojaków na rowery, 42 nowe ławki, 13 huśtawek oraz 23 kosze na śmieci z funkcją segregacji . Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy.

– Ulica Lwowska zyska nowy blask, ale nadal pozostanie drogą, nie będzie deptakiem. Na całym odcinku o długości jednego kilometra wymienimy konstrukcję drogi i nawierzchni, a na skrzyżowaniu z ulicami Poprzeczną i Legionów wybudujemy nowe rondo. Zakres prac obejmuje również gruntowną modernizację wszystkich pozostałych skrzyżowań, zatok autobusowych oraz chodników po obu stronach jezdni. Przebudujemy sieć oświetleniową, pojawią się nowe latarnie z lampami typu LED – wymienia burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

W ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszony przetarg. Całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca 2021 roku.

Jeszcze większą sumę – ponad 6,7 mln zł – Wadowice otrzymają w tym roku na przebudowę ulicy Sienkiewicza. Ta trzecia największa dotacja spośród 41 zadań ze wszystkich powiatów w Małopolsce. Ulica Sienkiewicza to bowiem droga powiatowa, dlatego Gmina wykona to zadanie wspólnie ze Starostwem. Koszt całej całego przedsięwzięcia szacuje się na około 12 mln zł. Brakującą kwotę, czyli po około 25 procent, oba samorządy dołożą ze środków własnych. Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku.

Przebudujemy całą jezdnię o długości 650 metrów i wszystkie skrzyżowania. Po obu stronach drogi powstaną nowe chodniki, a naprzeciwko Szkoły Podstawowej Nr 2 – nowa zatoka autobusowa. Wzdłuż całej ulicy odnowione zostaną parkingi, łącznie ponad 80 miejsc, z których część dostosowana będzie dla osób niepełnosprawnych – wylicza Bartosz Kaliński.

Nowe miejsca postojowe powstaną także na końcu ulicy Sienkiewicza. W miejscu tzw. starej rzeźni czeka nas budowa dużego parkingu na ok. 130 stanowisk. Zaplanowano tam również parkingi dla rowerów oraz system liczenia miejsc. Ta inwestycja realizowana jest z projektu Park & Ride w trybie zaprojektuj-wybuduj. Umowa na realizację tego zadania w trybie „zaprojektuj-wybuduj” została podpisana 17 czerwca br.. Koszt zadania to 1,84 mln zł.

To jednak nie wszystko, bo w ramach obu inwestycji – zarówno na Lwowskiej i Sienkiewicza – czeka nas również wiele prac „podziemnych”. Obie ulice kryją bowiem pod sobą „główną magistralę” wodociągowo-kanalizacyjną miasta, która zostanie kompleksowo zmodernizowana. W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę wodociągu oraz sieci: elektroenergetycznych, sanitarnych i deszczowych – wraz z przepompownią wód deszczowych. Całe to zadanie, niewidoczne „z ziemi”, pochłonie blisko połowę całkowitych kosztów obu inwestycji, czyli szacunkowo około 15 mln zł.

Warto dodać, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Wadowice pozyskały w tym roku jeszcze jedną bardzo ważną dotację. Ponad 420 tys. zł trafi na konto Gminy na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu łączącego dwie najważniejsze ulice w Choczni – Główną i Białą Drogę (obok OSP Chocznia).

– To był najgorszy most w całej w gminie Wadowice, wybudowany został po I Wojnie Światowej. Stan techniczny obiektu groził katastrofą budowlaną i był ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców – wyjaśnia burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.

Przedsięwzięcie jest już w trakcie realizacji – umowa została podpisana 12 września br. – i zostanie zakończona latem przyszłego roku. W ramach prac wykonawca – firma Most-BUD z Bielska-Białej, dodatkowo przebuduje drogi dojazdowe do mostu oraz umocni brzegi potoku Choczenka. Łączny koszt zadania wyniesie 955 tysięcy złotych.

Podsumowując, całkowity wszystkich trzech ww. inwestycji – realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych – szacuje się na około 32 miliony złotych, z czego ponad 40 procent pochodzi z dotacji rządowej.

 

Źródło: wadowice.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE