Wielka akcja Straży Pożarnej w Krakowie. Ściągnięto posiłki z 4 województw

W dniach 3-4 października 2019 r. głównie na terenie Krakowa odbędą się międzywojewódzkie ćwiczenia dla sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem „KRAKÓW 2019”.

Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

W ćwiczenia w szczególności zaangażowane będą pododdziały centralnego odwodu operacyjnego KSRG z terenu województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego oraz SA PSP w Krakowie.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w obliczu zdarzeń długotrwałych i o bardzo dużych rozmiarach.

Wielowątkowe ćwiczenia, które pozwalają na doskonalenie procesu decyzyjnego i koordynacji działań w reagowaniu na rożnego rodzaju zagrożenia stanowią istotny element szkoleniowy. Jest to ważne zarówno dla strażaków biorących udział w ćwiczeniu, ale także dla osób organizujących pracę sztabu, w którym uczestniczą również przedstawiciele służb oraz instytucji.

Aby jak najwierniej oddać charakter ćwiczeń warunkom rzeczywistym, scenariusz nie jest znany ćwiczącym oraz użyte będą środki pozoracji urealniające zagrożenie.

Jednocześnie ostrzegamy, że w związku z zaangażowaniem w działaniach tak dużej liczby sił i środków mogą wystąpić okresowe utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

W ćwiczeniach oprócz sił i środków z innych województw udział wezmą zastępy ratownicze z jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu miasta Krakowa.

 

Źródło: psp.krakow.pl / Opracowanie: mł. bryg. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
kpt. Bartłomiej Rosiek – oficer prasowy KM PSP w Krakowie

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE