Masz problemy z podatkami? Chcesz uniknąć kłopotów?

Miasto uruchomiło elektroniczną platformę podatkową pod nazwą Krakowski Portal Podatnika.

Fot. pixabay.com

To nie tylko przystępna baza wiedzy o podatkach i opłatach lokalnych, ale także alternatywna forma komunikacji z urzędem oraz narzędzie, za pomocą którego każdy mieszkaniec może śledzić i regulować swoje zobowiązania podatkowe – bez wychodzenia z domu.

Miejska platforma podatkowa w kompleksowy i przejrzysty sposób prezentuje temat podatków i opłat lokalnych.

Na portalu – w części ogólnodostępnej – użytkownicy znajdą informacje o daninach publicznych pobieranych przez gminę, takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa, opłata miejscowa, a także opłata od psa, jak również niezbędne formularze, akty prawne związane z poborem podatków, interpretacje podatkowe, kalendarz podatkowy, kalkulatory odsetkowe i oczywiście aktualne stawki podatków i opłat.

Platforma to również alternatywny kanał komunikacji z urzędem w zakresie podatków i opłat lokalnych (obok wizyty osobistej i kontaktu telefonicznego). Stanowi kolejny element wdrażania e-administracji w Urzędzie Miasta Krakowa. Na portalu – w części zindywidualizowanej – użytkownicy, którzy utworzą konto, mogą na bieżąco śledzić stan swoich zobowiązań (z tytułów podatków lokalnych, użytkowania wieczystego i innych opłat), dokonywać wpłat, składać pisma do urzędu w sprawach podatkowych, a także otrzymywać szereg powiadomień związanych ze swoimi zobowiązaniami.

Krakowski Portal Podatnika powstał w ramach projektu „Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miast Krakowa dla obywatela i biznesu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020).

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE