Uwaga! Duże zmiany w noclegach

Świadczysz usługi noclegowe? Popularnie zwane są turystycznym najmem krótkoterminowym. Poniżej przedstawiamy skrótowo informacje dla właścicieli obiektów innych, niż hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska.

Fot. pixabay.com

Prezydent Miasta Krakowa prowadzi ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie (tzw. niekategoryzowanych), niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi [campingi], domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – art. 38 ust. 3 ustawy2 z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 238).

Przed rozpoczęciem świadczenia takich usług, zgodnie z art. 39 ustawy, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji.

Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy.

Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

Pełna informacja dotycząca warunków świadczenia usług hotelarskich w obiektach niekategoryzowanych oraz wpisu obiektu świadczącego usługi hotelarskie (wniosek o dokonanie wpisu), umieszczona jest na stronach internetowych: www.bip.krakow.pl – złóż wniosek/turystyka i sport.

Wpis do ewidencji nie podlega opłatom skarbowym.

Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji można uzyskać w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa: pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: 12 616 17 30, 12 616 60 70, 12 616 12 76, e-mail: [email protected]

Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niekategoryzowanym (np. hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych), niezgłoszonym do ewidencji, zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, podlega sankcjom karnym.

Przedsiębiorco! Poproś swoich gości o respektowanie komfortu życia mieszkańców.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE