Ewakuacja Zespołu Szkół w związku z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego

Policjanci z powiatu krakowskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzili ćwiczenia ewakuacyjne z budynku Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych.

Fot. Facebook Małopolska Policja

Wcześniej poinstruowali kadrę szkoły oraz uczniów jak postępować w sytuacji zagrożenia.

Działania zostały przeprowadzone 24 października br. Ich tematem była „Ewakuacja ludności z budynku użyteczności publicznej” w tym przypadku Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych w związku z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego.

Z ramienia Policji udział wzięli funkcjonariusze z Wydziału Sztab, Wydziału Ruchu Drogowego oraz policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych, a także z Sekcji Minersko–Pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie. Współudział w ćwiczeniach miała również Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz OSP z terenu Świątnik Górnych.
Dwa dni wcześniej mundurowi przeprowadzili wykład dla dyrekcji, nauczycieli i uczniów, w ramach którego poinformowali ich jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia oraz podczas ewakuacji a także zaprezentowali film instruktażowy.

Ćwiczenie to miało na celu sprawdzenie funkcjonujących procedur policyjnych w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez policjantów w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych. Z uwagi na charakter ćwiczenia wiodącą rolę pełniła Policja.

Zadaniem policjantów było przede wszystkim przeprowadzenie ewakuacji ludności z zagrożonego budynku, zabezpieczenie terenu prowadzonych działań, zabezpieczenie dróg w pobliżu budynku placówki oraz neutralizacja zagrożenia wynikającego z podłożenia ładunku wybuchowego w obiekcie.

Wszystkie osoby przebywające w szkole zostały w bezpieczny i sprawny sposób ewakuowane. Całość działań przebiegła pomyślnie i bez zastrzeżeń.

Źródło: Małopolska Policja

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE