Krakowskie cmentarze zmieniły się nie do poznania

W granicach Krakowa znajduje się 12 cmentarzy komunalnych. Łącznie zajmują one ponad 135 ha.

Fot. pixabay.com

Miasto nie tylko utrzymuje nekropolie, ale także prowadzi na ich terenie prace remontowe i inwestycyjne, takie jak rozbudowa czy modernizacja. Często są to szeroko zakrojone przedsięwzięcia, ponieważ współcześnie cmentarze projektuje się i utrzymuje jako tereny o założeniu parkowym. Nowym alejkom, kwaterom i kolumbariom towarzyszą więc urządzona zieleń i mała architektura.

W tym roku na cmentarzu Rakowickim rozpoczęły się prace przy budowie kolumbariów. W lipcu Zarząd Cmentarzy Komunalnych uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Zaplanowano łącznie 19 segmentów, które zostaną usytuowane wzdłuż północnego ogrodzenia nekropolii, od ulicy Prandoty. Na trzech kondygnacjach znajdzie się miejsce dla 348 nisz urnowych. Odległości między segmentami wyznaczono, uwzględniając istniejącą zieleń, zaprojektowano też ogrodzenie z elementów stalowych oraz oświetlenie. Same kolumbaria zostaną wykonane w tradycyjnej konstrukcji – murowane z cegły, z półkami żelbetowymi obłożonymi granitem oraz granitowymi płytami epitafijnymi. Inwestycja będzie kosztować około 2 mln zł i zakończy się w 2020 r.

Na tym miejskim cmentarzu restaurowany jest obecnie zabytkowy mur południowy (częściowo objęty nakazem konserwatorskim). Zakres zadania obejmuje wykonanie robót na fragmencie o długości 64 m. Przywrócą one uszkodzonej budowli jej dawną formę architektoniczną.

Kolumbaria powstaną także na cmentarzu Prądnik Czerwony przy ulicy Powstańców. Zarząd Cmentarzy Komunalnych ma już dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Zespół 19 wolnostojących dwukondygnacyjnych segmentów pomieści w sumie 456 nisz. Kolumbaria zostaną wykonane z cegły klinkierowej, z półkami i tablicami epitafijnymi z czarnego granitu. W ich bezpośrednim otoczeniu pojawią się ławki typu parkowego oraz wolno stojące lampy solarne. Dodatkowo od strony alejki zaprojektowano zieleń.

Ponadto na tej prądnickiej nekropolii realizowane są prace mające na celu poszerzenie cmentarza od strony północnej przy ulicy Powstańców – o teren wielkości 4,5 ha. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej, która uwzględni m.in. oświetlenie cmentarza, budowę ogólnodostępnej toalety, muru kolumbariowego, skweru pamięci, jak również wyposażenie cmentarza w małą architekturę. Zarząd Cmentarzy Komunalnych spodziewa się uzyskać pozwolenie na budowę z końcem 2019 r.

Na cmentarzu Podgórskim przy ulicy Wapiennej trwa przebudowa i modernizacja infrastruktury – wewnętrznego układu komunikacyjnego, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. W ramach prac realizowanych od 2015 r. wykonano 3821 m2 alejek cmentarnych, zamontowano osiem punktów poboru wody i 22 latarnie. W tym roku modernizowane są kolejne alejki o łącznej powierzchni 110 m2.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE