Jak dostać kilka tysięcy złotych?

Miasto Kraków podpisało porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na jego podstawie właściciele nieruchomości położonych w Krakowie mogą składać wnioski o dotację w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” również w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa.

Fot: wfos.krakow.pl

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” to szansa nie tylko dla osób, które nie skorzystały z dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa i nie wymieniły jeszcze paleniska, ale również dla osób, które planują docieplić budynek jednorodzinny.

Dzięki zawartemu porozumieniu osoby, które zgłoszą się do siedziby Wydziału ds. Jakości Powietrza przy al. Powstania Warszawskiego 10 uzyskają pomoc przy wypełnieniu wniosku.

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do Wydziału ds. Jakości Powietrza od poniedziałku do piątku od godz. 7.40 do 15.30.

Program rządowy „Czyste powietrze” ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE