Uczniowie ukarani, bo nie chcieli donosić?

Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak uznała, że uczniowie „godzą w porządek prawny”, gdyż nie chcieli donosić na swoich nauczycieli.

Fot. Pixabay

Uczniowie krakowskiego liceum zhakowali ankietę, którą rozesłało kuratorium. Władze chciały w ten sposób „kontrolnie” poznać odpowiedzi uczniów m. in. na pytania czy nauczyciele podczas lekcji opowiadają o swoim życiu prywatnym, przeklinają, prezentują swoje poglądy polityczne oraz relacjonują sytuacje, które zdarzyły się w pokoju nauczycielskim. Trzeba było również podać nazwisko nauczyciela i przedmiot, którego naucza.

Jak podał portal gazeta.pl, młodzież napisała program, który wysyłał tysiące odpowiedzi, w tym na temat kurator Barbary Nowak.
Nie chcieli bowiem donosić na swoich nauczycieli, a także nie odpowiadała im konstrukcja ankiety, gdyż pytano w niej praktycznie tylko o uchybienia szkoły. W ankiecie roiło się też od błędów językowych, ani nie była w żaden sposób zabezpieczona.

Uczniowie z klasy informatycznej napisali aplikację, która wysłała do kuratorium kilkadziesiąt tysięcy odpowiedzi.

Oburzona kurator oświadczyła, że nieposłuszeństwo uczniów „nie licuje z zasadami etyki i godzi w porządek prawny”. Kuratorium tłumaczyło też, że jest to kontrola doraźna, a jej celem jest „zebranie informacji na temat jakości pracy szkoły, gdyż wcześniej do kuratorium miały trafiać zawiadomienia, że konkretni nauczyciele rozmawiają z uczniami na tematy polityczno-społeczne.”

Na stronie kuratorium zamieszczono oświadczenie kurator Barbary Nowak, w którym pisze ona:

 

Oświadczenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykułach pani Olgi Szpunar ,,Czy nauczyciel opowiada o swoim życiu i o tym, co dzieje się w pokoju nauczycielskim? Kuriozalna ankieta Kuratorium w V Liceum Ogólnokształcącym” z dniu 7 listopada 2019 r. oraz ,,Strajk włoski w V LO. Nauczyciele mówią: dość! I odwołują imprezy” z dnia 13 listopada 2019 r. opublikowanymi w Gazecie Wyborczej, Małopolski Kurator Oświaty informuje, iż przeprowadzona w dniach 29 i 31 października 2019 r. kontrola doraźna w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie zaplanowana została w związku z pismem, które do Małopolskiego Kuratora Oświaty złożyło troje absolwentów Szkoły. Pismo zawierało zarówno imiona i nazwiska autorów, jak i też adres do korespondencji, adres mailowy i telefon kontaktowy. Autorzy pisma spotkali się również z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Krakowie i w rozmowie podtrzymali zarzuty stawiane jednemu z nauczycieli, który nadal pracuje w Szkole. Przedstawione w piśmie i podczas rozmowy zarzuty dotyczyły m.in. rzekomego łamania przez Nauczyciela zasady apolityczności szkoły poprzez prezentowanie na zajęciach dydaktycznych swoich poglądów politycznych oraz rzekomego łamania Praw Dziecka oraz Ucznia m.in. tych zdefiniowanych w art. 19 Konwencji Praw o Prawach Dziecka.

Należy z całą stanowczością podkreślić, iż waga stawianych zarzutów, a przede wszystkim ich bezpośredni związek z bezpieczeństwem psychicznym uczniów, wymagał zaplanowania i zrealizowania czynności kontrolnych w sposób możliwie zróżnicowany i z udziałem różnych grup docelowych. Jednocześnie osoby upoważnione przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do przeprowadzenia kontroli zapewniły Dyrektorowi Szkoły czynny udział we wszystkich etapach kontroli, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Przedłożono Mu również kwestionariusz ankiety adresowanej do uczniów przed jej przekazaniem respondentom.

W dniu 5 listopada 2019 r. Dyrektor Szkoły poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym zaprosił uczniów wybranych klas do wypełnienia ankiety internetowej. Udział w ankiecie internetowej był w pełni dobrowolny, o czym uczniowie zostali poinformowani. Sposób skonstruowania kwestionariusza ankietowego umożliwiał uczniowi wybór odpowiedzi neutralnej (np. „nie wiem”, „nie mam wiedzy”), a przejście do kolejnego pytania ankietowego nie było warunkowane udzieleniem odpowiedzi na pytania poprzedzające. W chwili rozpoczęcia przez ucznia wypełniania ankiety, widoczne były wszystkie pytania – możliwym było więc w każdym przypadku przeczytanie całości ankiety, a następnie pozostawienie wszystkich pytań bez udzielenia odpowiedzi.

W dniu 6 listopada 2019 r., w trakcie analizy danych ankietowych na jaw wyszło, iż dane te zostały zniekształcone przez program automatycznie odpowiadający na pytania ankietowe tzw. bot. W opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty inspirowanie do stworzenia, a następnie uaktywnienie takiego oprogramowania jest działaniem nagannym, nie licującym z zasadami etyki i godzącym w porządek prawny. Jest także podżeganiem do nieposłuszeństwa wobec osób pełniących funkcje nadzorcze w systemie oświatowym państwa. Jako pedagog i wychowawca, ze smutkiem stwierdzam, iż przedstawianie tego typu działań, w cytowanych powyżej artykułach prasowych, w sposób mogący sugerować ich pochwałę, świadczy o upadku kultury dziennikarskiej w Polsce.

Niezależnie od wskazanych działań, które zakłóciły przebieg czynności kontrolnych, Małopolski Kurator Oświaty będzie dążył do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy i ustalenia stanu faktycznego. Nie do zaakceptowania bowiem jest próba wymuszenia na Małopolskim Kuratorze Oświaty odstąpienia od czynności, których celem jest ochrona Praw Dziecka i Ucznia.

 

 

Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE