Policja też mówi zdecydowane NIE przemocy

25 listopada, po raz ósmy ruszy kampania społeczna „Biała Wstążka”. To największa na świecie inicjatywa przeciwko przemocy, prowadzona w ponad 60 krajach.

Fot. Facebook Tarnowska Policja

Jej celem jest zwrócenie uwagi ludzi na to niszczycielskie zjawisko i zachęcenie do niepozostawania wobec niemu obojętnym. Mottem tegorocznej wstążki, organizowanej m. in. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, a poświęconej problemowi przemocy wobec mężczyzn jest hasło „Prawo chroni każdego bez wyjątku”.

Na ambasadorów kampanii w Tarnowie wybrana została drużyna piłki ręcznej grająca w PGNiG Superliga Grupa Azoty Tarnów. Świetni sportowcy, dwukrotni mistrzowie I Ligii, rywalizujący w najwyższej klasie rozrywek PGNiG Superliga i podejmujący najlepsze drużyny w kraju, z dumą przyjęli tę zaszczytną funkcję.

Kampania potrwa od 25 do 29 listopada. Jej uroczystą inaugurację zaplanowano na poniedziałek, 25 listopada. Całej imprezie będą towarzyszyć spotkania ze specjalistami, pedagogami, psychologami, specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Policjanci już zadeklarowali swój udział w tym ważnym społecznie przedsięwzięciu. Będą obecni na każdym jego etapie, także na konferencji podsumowującej akcję w dniu 25 listopada.

Fot. Facebook Tarnowska Policja

Poniżej prezentujemy  szczegółowy plan imprez towarzyszących kampanii w Tarnowie.

25.11.2019 r. – Inauguracja

• godz.: 10:30 – 11:30 – uroczyste rozpoczęcie Kampanii „Biała wstążka”
z udziałem władz miasta Tarnowa, przedstawicieli oświaty, kultury, warsztatów terapii zajęciowej, ludzi biznesu i innych instytucji – Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10;

• godz.: 8:00 – 10:00 – dyżur psychologa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Graniczna 8A, pok. 8;
• godz. 9:00 – 16:00 – dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
ul. Krakowska 13/10;
• Komunikacja miejska – plakaty;
• Informacja w prasie, lokalnych mediach przez cały okres trwania Kampanii.

26.11.2019 r. – Działania kierowane do osób doświadczających przemocy
w rodzinie i stosujących przemoc w rodzinie.

• godz.: 10:00 – 12:00 – wręczenie kobietom białych róż jako symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej wobec kobiet – pracownicy socjalni razem z Policją oraz kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy – pracownicy socjalni i Policja, ulice miasta Tarnowa, przypinanie białych wstążek oraz kolportaż na ulicach miasta Tarnowa ulotek skierowanych do osób stosujących przemoc, zachęcających do pracy nad sobą – pracownicy socjalni i dzielnicowi;
• godz.: 9:00 – 12:00 – dyżur prawnika – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Graniczna 8A, pok. 15;
• godz.: 8:00 – 10:00 – dyżur psychologa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Graniczna 8A, pok. 8;
• godz.: 11:00 – 15:00 – dyżur pedagoga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarnowie, ul. Goslara 5, pok. 16;
• godz. 9:00 – 16:00 – dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
ul. Krakowska 13/10;
• godz. 16.00 – 19.00 – warsztaty „Na imię mam Piękna” dla pań, które doświadczyły przemocy oraz ich przyjaciółek, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 1.

27.11.2019 r. – Działania kierowane do specjalistów pomagającym osobom uwikłanym
w zjawisko przemocy w rodzinie oraz działania profilaktyczne kierowane do mieszkańców miasta Tarnowa.

• godz.: 8:00 – 15:00 – szkolenie dla przedstawicieli służb realizujących ustawę
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „KomuKomunikacja?”
– prowadzący: pani Małgorzata Charaszkiewicz – certyfikowany międzynarodowy trener komunikacji transformującej, master coach familly &couples ICI .Doświadczony trener i coach oraz pan Marcin Pawłowski – mediator
i negocjator prowadzący swą działalność wśród rodzin, prowadzi zajęcia dla mężczyzn i kobiet, którzy doświadczyli przemocy domowej;
• Godz.: 13:30 – 15:30 – dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Graniczna 8A, pok. 8;
• godz.: 11:00 – 15:00 – dyżur pedagoga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Goslara 5, pok. 16;
• godz. 13:00 – 20:00 – dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
ul. Krakowska 13/10.

28.11.2019 r. – Działania profilaktyczne kierowane do mieszkańców miasta a przede
wszystkim do młodzieży z tarnowskich szkół.

• godz. 10.00 – trening uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
z Reprezentacją Piłki Ręcznej grającą w Superlidze GRUPA AZOTY Tarnów;
• godz.: 9:00 – 12:00 – dyżur prawnika – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Goslara 5;
• godz.: 13:30 – 15:30 – dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Graniczna 8A, pok. 8;
• godz.: 8:00 – 12:00 – dyżur pedagoga – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Goslara 5, pok. 16;
• godz. 10:00 – 17:00 – dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
ul. Krakowska 13/10.

29.11.2019 r. – zakończenie Kampanii

• godz.: 10:00 – 14:00 – konferencja pn. „KomuKomunikacja?” – Pałac Młodzieży ul. Piłsudskiego 24;

Gość konferencji: pani Małgorzata Charaszkiewicz – certyfikowany międzynarodowy trener komunikacji transformującej, master coach familly &couples ICI .Doświadczony trener i coach oraz pan Marcin Pawłowski – mediator
i negocjator prowadzący swą działalność wśród rodzin, prowadzi zajęcia dla mężczyzn i kobiet, którzy doświadczyli przemocy domowej

• godz.: 13:30 – 15:30 – dyżur psychologa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Graniczna 8A, pok. 8;
• godz. 9:00 – 16:00 – dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego,
ul. Krakowska 13/10.

25.11.2019 r. – 29.11.2019 r. – dni otwarte w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy (informacje dla osób, rodzin, instytucji)

 

Źródło: Tarnowska Policja

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE