AGH przekazało sprzęt ochronny dla strażników!„Przyłbica dla Medyka – AGH”

„Sprzęt ochronny dla strażników! „Przyłbica dla Medyka – AGH”  Piękne podziękowania za dostarczone maseczki i przyłbice kierujemy do pani dr Małgorzaty Jantos przewodniczącej Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, a także do pana mgr inż. Jacka Wesóła z AGH! To niezwykle cenne wsparcie dla naszych funkcjonariuszy!” – pisze Straż Miejska Miasta Krakowa. 

Kilka dni temu pani Przewodnicząca skontaktowała się z Rektorem AGH, następnie z panem inżynierem i w ten sposób nasza jednostka znalazła się wśród tych instytucji, które korzystają z druku 3D! Bardzo, bardzo dziękujemy!

„Przyłbica dla Medyka – AGH”

To grupa osób, która postanowiła nie siedzieć bezczynie w związku z trwającą pandemią i przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. Wykorzystują technologię 3D, do produkcji brakującego sprzętu dla personelu medycznego.

Obecnie pracują 42 drukarki na AGH oraz około 100 drukarek w prywatnych domach wolontariuszy. Projekt na pewno nie rozwinąłby się na taką skalę i tak szybko, gdyby nie działania mgr inż. Jacka Wesóła!

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE