Znów można dostać pieniądze z tarczy antykryzysowej!

Od 18 czerwca do 2 lipca Grodzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi czwarty nabór wniosków o dofinansowania udzielane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Do tej pory do krakowskich przedsiębiorców, którzy skorzystali z tego instrumentu pomocowego, trafiło łącznie ponad 8,4 mln zł.

Fot. Pixabay

Pomoc w formie dofinansowań skierowana jest do przedsiębiorców, którym z powodu epidemii spadły obroty gospodarcze, oraz do organizacji pozarządowych, które są w stanie wykazać spadek przychodów z działalności statutowej.

W przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców dofinansowania udzielane są do części kosztów wynagrodzeń pracowników, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku przedsiębiorców samozatrudnionych środki pomocowe służą sfinansowaniu części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku organizacji pozarządowych – części kosztów wynagrodzeń pracowników.

Od początku kwietnia Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przeprowadził trzy nabory wniosków o ww. dofinansowania. Czwarty nabór rozpoczął się 18 czerwca i potrwa do 2 lipca.

Do środy, 17 czerwca urzędnicy GUP rozpatrzyli ponad 3,2 tys. wniosków o dofinansowanie – najwięcej od osób samozatrudnionych – i wypłacili środki na łączną kwotę ponad 8,4 mln zł.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, platformy e-PUAP lub w formie papierowej: listownie albo do urny przed siedzibą GUP przy ul. Wąwozowej 34.

Warto dokładnie zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosków oraz skrupulatnie się do niej stosować. Pomoże to uniknąć błędów i przyspieszy proces weryfikacji wniosków. Uwaga: Na podstawie dotychczasowych doświadczeń GUP przygotował materiał pomocniczy, w którym można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wskazówki na temat tego, jakich błędów unikać przy załatwianiu formalności: gupkrakow.pl.

Grodzki Urząd Pracy zaleca też, aby w celu przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosków w miarę możliwości składać je za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE