Skażona woda pochodząca z Wieliczki! [WYKAZ ADRESÓW W KRAKOWIE]

Informujemy, że woda pochodząca z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. dostarczana do budynków zlokalizowanych w Krakowie przy ulicach: Bogucicka nr 34 – 106A, Kłaka Franciszka nr 4-6, Koprowa nr 1-12, Letnia nr 13-27, Nad Serafą nr 18-56B, Pod Pomnikiem nr 1-51G, Potrzask nr 90-102, Pronia Stanisława nr 5-20, Stolarza Stefana nr 28D, Śliwy Leopolda nr 5-12, Wielicka nr 250-285A, Zolla Fryderyka nr 2-62, jest niezdatna do spożycia, możliwe jest jej wykorzystanie wyłącznie do celów sanitarnych.

Fot. Kraków w Pigułce

W dniu 23 lipca 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, w związku ze stwierdzeniem obecności w badanych próbkach wody pochodzącej z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.,  wydał decyzję nr PSSE.HK-430-II-14001-1/2020, w której:

1. stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Wieliczka i w związku z tym nakazuje podjąć działania naprawcze celem usunięcia zanieczyszczenia bakterią grupy coli,

2. zakazuje korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców,

3. nakazuje zapewnienie zastępczych punktów poboru wody o prawidłowej jakości,

4. nakazuje przedstawić informację o podjętych działaniach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce oraz aktualnych wynikach badania wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi,

5. informuje, że woda w w/w budynkach może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, t.j. do spłukiwania wody w toalecie.

Wodociągi Miasta Krakowa podjęły natychmiastowe działania w celu wyeliminowania powstałego problemu.

Do czasu zmiany w/w decyzji nr PSSE.HK-430-II-14001-1/2020, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły zastępcze punkty poboru dobrej jakości wody, pochodzącej z Zakładu Uzdatniana Wody Raba.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE