Teleporada lekarska. Jak wygląda w świetle prawa i czy pomaga pacjentom?

Jak przypomina Naczelna Rada Lekarska, odpowiedzialność karna, zawodowa i cywilna podczas porady wykonanej telefonicznie jest dokładnie taka sama jak za poradę udzieloną w gabinecie lekarskim.

Fot. Shutterstock

Narodowa Rada Lekarska przekazała, że obowiązkiem lekarza jest rzetelne informowanie o ograniczeniach w udzielaniu świadczeń na odległość, a jeśli widzi potrzebę aby pacjent wykonał badania, uzasadnić swoją decyzję odpowiednimi argumentami.

Niektórych badań nie da się wykonać przez telefon. Okulista prawidłowo nie zbada zdrowia pacjenta rozmawiając z nim podczas telekonsultacji. Tak samo potrzebne są inne badania, w celu wykluczenia chorób, które z czasem mogą być coraz bardziej groźne dla zdrowia. Ciężko też w takim przypadku zbadać najmłodszych.

Pacjenci są zdenerwowani poradami na odległość. Mimo to, lekarze zapewniają, że konsultacje przez telefon są równie potrzebne i odpowiednie jak wizyta u lekarza. Dodatkowo nie naraża pacjentów na poważniejsze zachorowania, co według ekspertów działoby się na pewno.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE