Nie żyje Henryk Wujec, znany opozycjonista z czasów PRL

Nie żyje Henryk Wujec, znany opozycjonista z czasów PRL, były poseł, wiceminister rolnictwa, doradca prezydenta w latach 2010-2015. Zmagał się z ciężką chorobą. Miał 79 lat.

Fot. Chancellery of the President of the Republic of Poland – prezydent.pl, GFDL 1.2 / Wikipedia

W 1970 ukończył studia na WyW dziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1977 studia podyplomowe z zakresu technologii elektronowej na Politechnice Warszawskiej. 1962 został członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

W latach 1968–1978 był zatrudniony w fabryce półprzewodników Tewa i Unitra-Cemi, gdzie w 1975 został kierownikiem Laboratorium Badań Niezawodności. Latem 1976 zaangażował się w pomoc robotnikom z Ursusa represjonowanym za udział w wydarzeniom czerwca 1976. Następnie w latach 1976–1977 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, w maju 1977 uczestniczył w głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie. Od 1977 do 1981 członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Za współpracę z tą organizacją w 1978 został zwolniony z pracy.

Od 1978 do 1981 był pracownikiem Zespołu Elektryki w Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości. Organizował i redagował podziemne czasopismo „Robotnik”, znalazł się wśród założycieli Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W 1980 wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zasiadał we władzach krajowych i mazowieckich związku. Od 13 grudnia 1981 do września 1982 był internowany, następnie do 1984 i ponownie od czerwca do września 1986 więziony. Po zwolnieniu do 1989 pracował w Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji.

W latach 1987–1988 był członkiem, a od 1988 do 1990 sekretarzem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. W 1989 brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego.

Był też podłem na Sejm i sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozlnictwa i Rozwoju Wsi. 12 października 2010 objął funkcję doradcy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych, którą pełnił do 5 sierpnia 2015. W 2004 został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 prezydent Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą tego orderu[. W 2015 został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE